Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

03.06.2006 - 36 Brygada Zmechanizowana jest jednostką o bardzo bogatych tradycjach, postrzeganą przez przełożonych jako ta, która potrafi sprostać każdemu zadaniu. Jest jednostką pielęgnującą i utrwalającą dziedzictwo historyczne i tradycje 36 pułku piechoty Legii Akademickiej - tymi słowami dowódca stacjonującej w Trzebiatowie 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej płk dypl. Dariusz KINAST podkreślił znaczenie jednostki w czasie święta jednostki w dniu 3 czerwca przypadającego w 86 rocznicę zwycięskiej bitwy 36 pp LA pod Duniłowiczami. Uroczystości Święta brygady rozpoczęły się 2 czerwca Turniejem Piłki Siatkowej o Puchar Dowódcy Garnizonu. Następnie w Kościele Garnizonowym p.w. Błogosławionego Michała Kozala odprawiona została msza święta przez kapelana brygady księdza ppłk Zbigniew ZIELIŃSKIEGO w intencji żołnierzy wcielenia maj 2006 składających przysięgę wojskową. Tuż po niej odbyła się zbiórka z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy najmłodszego wcielenia. Rotę przysięgi wojskowej wygłosiło 108 żołnierzy. A przysięgę przyjął dowódca 36 BZ LA płk dypl. Dariusz KINAST, który podziękował żołnierzom za wysiłek szkoleniowy, a rodzinom za wspaniałe wychowanie synów. Wieczorem pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo żołnierzy 36 pp LA, 36 pp AK, 36 pp odbył się Apel Poległych, gdzie oddano hołd poległym i pomordowanym walczącym w obronie ojczyzny w latach 1919 - 1945. Delegacje przedstawicieli wyższych uczelni warszawskich, kombatantów i weteranów, władz samorządowych i żołnierzy złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod obeliskiem. Drugi dzień obchodów w dniu 3 czerwca rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji żołnierzy brygady celebrowaną przez: ks. kanonika mjr rez. Henryka CUDAKA. Po nabożeństwie w centrum miasta na trzebiatowskim rynku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta brygady. Gośćmi dowódcy jednostki byli: Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari - Pan gen. bryg. Stanisław NAŁĘCZ - KOMORNICKI, przedstawiciel Kapituły Orderu Pan gen. bryg. Zbigniew ŚCIBOR - RYLSKI, Kombatanci 36 pułku piechoty Legii Akademickiej z Prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK - mjr Karolem PERŁOWSKIM, Przedstawiciele warszawskich środowisk akademickich SGH, SGGW i PW, Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego przedstawiciel - gen. dyw. Zbigniew GŁOWIENKA, Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej - zastępca dowódcy - gen. bryg. Andrzej GWADERA, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfice - Pan Andrzej SZCZYGIEŁ, Burmistr Miasta i Gminy Trzebiatów - Pan Sławomir RUSZKOWSKI., byli dowódcy jednostki, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, szkół, instytucji i stowarzyszeń społecznych. Na zbiórkę licznie przybyli również byli żołnierze i pracownicy brygady oraz przyjaciele, którzy współpracują z jednostką oraz mieszkańcy miasta. Podczas zbiórki za wysokie wyniki w szkoleniu, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wielu żołnierzy i pracowników wojska uhonorowano oraz wręczono listy gratulacyjne i odznaki pamiątkowe brygady oraz statuetki brygady i puchary. Tytułem - honorowego żołnierza 36 BZ dowódca brygady uhonorował gen. bryg. Stanisława NAŁĘCZ - KOMORNICKIEGO i Pana Sławomira RUSZKOWSKIEGO. Odznaki pamiątkowe brygady Kapituła odznaki przyznała Dowódcy POW den. Dyw. Zbigniewowi GŁOWIENCE i Zastępcy Dowódcy 12 DZ gen. bryg. Andrzejowi GWADERZE. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów przy dźwiękach orkiestry 6 BKPanc ze Stargardu Szczecińskiego pod dowództwem kapelmistrza st. sierż.. szt. Piotra OLSZAŃSKIEGO. Kolejnym etapem obchodów było spotkanie żołnierskich pokoleń i zwiedzanie Sali Tradycji jednostki. Po części oficjalnej kadra, żołnierze i pracownicy wojska mogli uczcić swoje święto na specjalnie zorganizowanym pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka i święta brygady.

    
galeria/20060603/image_m (1).jpg galeria/20060603/image_m (2).jpg galeria/20060603/image_m (3).jpg galeria/20060603/image_m (4).jpg
galeria/20060603/image_m (5).jpg galeria/20060603/image_m (6).jpg galeria/20060603/image_m (7).jpg galeria/20060603/image_m (8).jpg
galeria/20060603/image_m (9).jpg galeria/20060603/image_m (10).jpg galeria/20060603/image_m (11).jpg galeria/20060603/image_m (12).jpg
galeria/20060603/image_m (13).jpg galeria/20060603/image_m (14).jpg galeria/20060603/image_m (15).jpg galeria/20060603/image_m (16).jpg
galeria/20060603/image_m (17).jpg galeria/20060603/image_m (18).jpg galeria/20060603/image_m (19).jpg galeria/20060603/image_m (20).jpg
    
    

 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam