Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

01.09.2006 - 1 września odbyła się w 36BZ przysięga żołnierzy najmłodszego wcielenia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów pan Grzegorz Olejniczak, ksiądz kanonik mjr. rez. Henryk Cudak, ksiądz dziekan Andrzej Dowal, prezes zarządu Koła Związku Byłych Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych w Trzebiatowie kpt w st. spocz. Jan Nowakowski oraz z-cę d-cy 8brem w Kołobrzegu pan mjr Paweł Widelski. Przysięgę wojskową przyjmował dowódca brygady pan płk dypl. Stanisław Rasiński. W swoim przemówieniu nawiązał on do dramatycznych chwil napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę 67 lat temu. Mówił o ofiarności tamtych żołnierzy, którzy dla każdego obecnie odbywającego służbę wojskową powinni stanowić wzór męstwa i umiłowania ojczyzny. Wyraził nadzieję, że nowozaprzysiężeni żołnierze będą dumnymi kontynuatorami tradycji jaką stworzyli żołnierze 36 pułków walczący o honor i niepodległość na wszystkich frontach II wojny światowej. Dowódca podziękował również rodzicom żołnierzy za trud włożony w wychowanie synów w duchu patriotyzmu i obowiązku w stosunku do ojczyzny. Szczególne słowa uznania skierował do państwa Krystyny i Adama Sałapatek, których już piąty z kolei syn odbywa służbę wojskową. Żołnierzy, którzy osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w szkoleniu dowódca brygady nagrodził urlopem krótkoterminowym. Uroczystość zakończyło spotkanie dowódcy z rodzicami żołnierzy w kameralnym gronie, w czasie którego rodzice mogli podzielić się z dowódcą swoimi spostrzeżeniami i rozwiać swoje obawy odnośnie służby, jaka jeszcze czeka ich synów.

    
galeria/20060901/image_m (1).jpg galeria/20060901/image_m (2).jpg galeria/20060901/image_m (3).jpg galeria/20060901/image_m (4).jpg
galeria/20060901/image_m (5).jpg galeria/20060901/image_m (6).jpg galeria/20060901/image_m (7).jpg galeria/20060901/image_m (8).jpg
galeria/20060901/image_m (9).jpg galeria/20060901/image_m (10).jpg galeria/20060901/image_m (11).jpg galeria/20060901/image_m (12).jpg
galeria/20060901/image_m (13).jpg galeria/20060901/image_m (14).jpg galeria/20060901/image_m (15).jpg galeria/20060901/image_m (16).jpg
galeria/20060901/image_m (17).jpg galeria/20060901/image_m (18).jpg galeria/20060901/image_m (19).jpg galeria/20060901/image_m (20).jpg
galeria/20060901/image_m (21).jpg galeria/20060901/image_m (22).jpg galeria/20060901/image_m (23).jpg galeria/20060901/image_m (24).jpg
galeria/20060901/image_m (25).jpg galeria/20060901/image_m (26).jpg galeria/20060901/image_m (27).jpg galeria/20060901/image_m (28).jpg
galeria/20060901/image_m (29).jpg galeria/20060901/image_m (30).jpg galeria/20060901/image_m (31).jpg galeria/20060901/image_m (32).jpg
galeria/20060901/image_m (33).jpg galeria/20060901/image_m (34).jpg galeria/20060901/image_m (35).jpg galeria/20060901/image_m (36).jpg
galeria/20060901/image_m (37).jpg galeria/20060901/image_m (38).jpg galeria/20060901/image_m (39).jpg galeria/20060901/image_m (40).jpg
galeria/20060901/image_m (41).jpg galeria/20060901/image_m (42).jpg galeria/20060901/image_m (43).jpg galeria/20060901/image_m (44).jpg
    
    

 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam