Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

15.07.2007 - W dniach 14 - 15 lipiec 2007r. pododdziały z 36 BZ Legii Akademickiej współuczestniczyły w organizacji a następnie w pokazach w ramach III Kołobrzeskiego Pikniku Wojskowego. Wysoki poziom wyszkolenia zaprezentowany przez podwładnych dowódcy batalionu zmechanizowanego ppłk dypl. Artura BLICHARSKIEGO został doceniony zarówno przez organizatorów, zaproszonych honorowych gości oraz przybyłą z całego terenu Polski publiczność. Na ręce Dowódcy 36 BZ Legii Akademickiej płk dypl. Stanisława RASIŃSKIEGO wpłynęły od Prezydenta Miasta Kołobrzegu pana Janusz GROMKA oraz od Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanie im. Bolesława KRZYWOŁUSTEGO gen. dyw. Andrzeja MALINOWSKIEGO podziękowania za udział pododdziałów 36 BZ LA w przygotowaniu i przeprowadzeniu pokazów wojskowych w ramach III Kołobrzeskiego Pikniku Wojskowego. Jest to kolejny przykład udanej współpracy na linii 36 BZ LA z samorządami lokalnymi.

    
galeria/20070715/image_m (1).jpg galeria/20070715/image_m (2).jpg   
    

 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam