Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt
Archiwum zamówieńOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów, materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 205; 211; 212; 220; 228; 229; 246; 252; 284; 285; 286; 301; 302; 368.

Termin składania ofert: 28.02.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, części do komputerów oraz tonerów, tuszy i taśm do drukarek do końca 2006r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 301, 302.

Termin składania ofert: 10.07.2006r. godzina 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Farby i rozpuszczalniki zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: grupa 243

Termin składania ofert: 29.05.2006r. godzina 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telekomunikacyjnego oraz sprzętu kuchennego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 32523000-5; 32552110-1; 36670000-8.

Termin składania ofert: 30.08.2006r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 246,251,269,284,285,287,291,292,311,312,314,315,316,317,332,342,343.

Termin składania ofert: 04.09.2007r. godz.11.00

UWAGA!
Przedłużono termin składania ofert do dnia 10.09.2007r. do godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawy środków czystości zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): grupy: 245, 252, 212

Termin składania ofert: 20.03.2006. godzina 11:00

Więcej ...
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE.

Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przez pracowników jednostki wojskowej na podstawie bonów świątecznych o wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci o wartości 50 zł.

Termin składania ofert: 07.11.2006r. do godziny 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów sportowych do JW 1879.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 364.

Termin składania ofert: 12.07.2006r. godzina 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprawdzenia, regulacji i legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych Stacji diagnostycznej nr 59 dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 74310000-5.

Termin składania ofert: 26.02.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa oprogramowania systemowego i użytkowego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30241500-5; 30217340-8; 30248300-2; 30241600-6; 30242100-8.

Termin składania ofert: 01.03.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie naprawy , sprawdzenia i regulacji pomp wtryskowych silników UTD-20 i STAR-266 dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50511000-0, 74312100-0.

Termin składania ofert: 26.02.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów kuchennych z JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90121000-1.

Termin składania ofert: 12.07.2006r. godzina 11:00

Więcej ...
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE.

Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przez pracowników jednostki wojskowej na podstawie bonów świątecznych o wartości 60 zł, 120 zł, 130 zł.

Termin składania ofert: 05.04.2006r. do godziny 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi do wyposażenia pojazdów zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 282, 288, 295, 366.

Termin składania ofert: 26.03.2007r. godz.11.00

UWAGA. Przedłużono termin składania ofert do dnia 12.04.2007 r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przygotowanie oraz wykonanie czyszczenia 2 sztuk zbiorników podziemnych o pojemności 25 m3 każdy.

Dokonanie sprawdzenia szczelności połączeń i przewodów instalacji ssącej łączącej zbiorniki z dystrybutorami oraz usunięcie usterek liczników dystrybutorów przez wymianę niesprawnych elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. z dnia 14 grudnia 2005r.)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50514100-2

Termin składania ofert: 23.06.2006r. godzina 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawy części zamiennych, akcesoriów, materiałów technicznych do pojazdów mechanicznych i sprzętu wojskowego, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika CPV: grupy 251, 269, 286, 287, 291, 292, 311, 314, 315, 316, 317, 332, 342, 343, 366.

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych STAR-266, HONKER, LUBLIN zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 181, 246, 316, 342, 343 .

Termin składania ofert: 04.12.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego.

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV: 205; 211; 212; 220; 222; 228; 229; 243; 246; 252; 284; 285; 286; 301; 302; 315; 361; 366; 368.

Termin składania ofert: 09.10.2006r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa maszyn biurowych i urządzeń fotokopiujących dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30121100-4, 30123000-7, 30141000-9.

Termin składania ofert: 26.02.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU.

Jednostka Wojskowa 1879 w Trzebiatowie zatrudni specjalistę rekonwersji.

Termin składania ofert: 19.01.2007r.

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa drukarek , akcesoriów i części do komputerów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 302.

Termin składania ofert: 02.03.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE.

Zakup paczek świątecznych dla dzieci o wartości 50 zł.

Termin składania ofert: 23.11.2007r. do godziny 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług dodatkowych w zakresie obsługi floty pojazdów, usług w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, usług w zakresie napraw i konserwacji zaworów dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV: 50111110-0, 50411000-9, 50512000-7.

Termin składania ofert: 27.02.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych i elektrycznych, drut i wyroby z drutu oraz akcesoria elektryczne.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 284, 286, 316.

Termin składania ofert: 12.07.2006r. godzina 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa środków czystości zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 172, 212, 242, 245, 366.

Termin składania ofert: 23.05.2007r. godz.11.00

UWAGA! Przedłużono termin składania ofert do dnia 28.05.2007r. do godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, materiałów i drobnego sprzętu biurowego zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 205,211,212,228,229,246,252,269,284,285,286,301,368.

Termin składania ofert: 15.11.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa tonerów, tuszy i taśm do drukarek zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30192113-6.

Termin składania ofert: 02.03.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług pralniczych na pranie wodne, pranie wodne z wykończeniem i czyszczenie chemiczne dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 93100000-9.

Termin składania ofert: 15.01.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa farb, rozpuszczalników, pędzli malarskich, szczotek stalowych do rdzy dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 24320000-3, 24310000-0, 24312210-9, 24352000-6, 36673200-1, 36673210-4.

Termin składania ofert: 26.02.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 181,241,245,246,248,251,269,272,273,284,285,287,288,291,292,311,312,314,315,316,317,332,342,343.

Termin składania ofert: 23.02.2007r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 205; 211; 212; 220; 222; 228; 229; 243; 246; 252; 284; 285; 286; 301; 302; 315; 361; 366; 368.

Termin składania ofert: 25.09.2006r. godz.11.00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Naprawa, sprawdzenie i regulacja pomp wtryskowych UTD-20, STAR 266.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: grupa 505, 743.

Termin składania ofert: 05.06.2006. godzina 11:00

Więcej ...
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i narzędzi do pojazdów mechanicznych STAR 266 ct.

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV: 286; 311; 316; 342; 343.

Termin składania ofert: 23.10.2006r. godz.11.00

Więcej ...
 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam