Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

Ogłoszenie o zakupie

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


Przedmiot:

Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przez pracowników jednostki wojskowej na podstawie bonów świątecznych o wartości 60 zł, 120 zł, 130 zł.

Oferta:

Proszę o zgłoszenie ofert firm z obszaru Trzebiatowa , wraz z przykładowym cennikiem dostępnych artykułów spożywczych i przemysłowych. Cennik powinien zawierać ceny jednostkowe brutto za poszczególne artykuły.

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres: Jednostka Wojskowa 1879, ul. Zagórska 21, 72-321 Trzebiatów lub na adres

Termin przesyłania ofert:

05.04.2006r. do godziny 11:00

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%

Zamawiający dokona wyboru firmy, której oferta zawiera najkorzystniejsze ceny za poszczególne artykuły.

Informacja:

Postępowanie nie odbywa się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych . Nie jest zatem realizacją procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a jedynie ma na celu zbadanie rynku lokalnego pod względem cenowym. 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam