Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

Ogłoszenie o zakupie

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


Przedmiot:

1. Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przez pracowników jednostki wojskowej na podstawie bonów świątecznych o wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł.

2. Zakup paczek świątecznych dla dzieci o wartości 50 zł .

Oferta:

ad.1. Proszę o zgłoszenie ofert firm z terenu Trzebiatowa , wraz z przykładowym cennikiem dostępnych artykułów spożywczych i przemysłowych. Cennik powinien zawierać ceny jednostkowe brutto za poszczególne artykuły.

ad.2. Proszę o zgłoszenie ofert paczek o wartości 50 zł wraz z wyszczególnieniem zawartości paczki.

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres:
Jednostka Wojskowa 1879
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów
lub na adres: jw1879@12dz.mil.pl

Termin przesyłania ofert:

07.11.2006r. do godziny 11:00

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%

Zamawiający dokona wyboru firmy, której oferta zawiera najkorzystniejsze ceny za poszczególne artykuły.

Informacja:

Postępowanie nie odbywa się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych . Nie jest zatem realizacją procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a jedynie ma na celu zbadanie rynku lokalnego pod względem cenowym.

 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam